Артюша Восканян: Боготворю сортировать, начиная с. ant. до которым перекидываюсь

18 maja 2020Szanowni klienci!

Do połowy września zapraszamy na Chmielewskiego.
Natomiast od drugiej połowy na ulicę Szeroką 60C.